Veteraan ben je 365 dagen per jaar

Hieronder even aandacht voor een groep die je zelden of nooit hoort in de discussies rondom alle mogelijke zorg. Dit betreft de veteranen. En dan heeft men het niet alleen over de soldaten uit de tweede wereld oorlog! Die beelden van dames en heren op hoge leeftijd op de Waalsdorpervlakte of in Wageningen zullen bij u allicht bekend zijn. Sinds 1947 heeft Nederland aan verschillende missies deelgenomen. Dat waren missies om (de belangen van) Nederland te verdedigen en te beschermen, en ook missies om de internationale rechtsorde te handhaven en bevorderen. Tevens waren er internationale humanitaire missies en reddingsoperaties.

Eens per jaar gedenken we alle slachtoffers van de oorlogen, ook de recente oorlogen en conflicten. De dag na deze herdenking vieren wij Bevrijdingsdag. Op deze 5 mei staan we stil bij onze vrijheid, en ook de vrijheid die we elders gebracht hebben. Nederland en de wereld zijn veel verschuldigd aan deze vrijheidsstrijders! Zelf horen wij ze daar niet over, dat past misschien niet bij het imago van de veteraan. Echter, bij velen van hen zijn de ervaringen niet in de koude kleren gaan zitten. Veteraan ben je niet alleen op 5 mei of nationale Veteranendag, maar 365 dagen per jaar. Met alle herinneringen die daarbij horen, de spanning van de strijd en de humanitaire rampen, altijd op je netvlies.

In het Westland is op dit moment een groepje veteranen bezig om iedere laatste vrijdag van de maand bijeen te komen in de Hoge Haste te Naaldwijk. Jong of oud, man of vrouw, allen zijn welkom voor een kopje koffie, voor een praatje, voor steun of voor het delen van ervaringen. Het hele project staat nog in de kinderschoenen maar het groeit gestaag. Het project is opgezet samen met professionals. Het is een uitstekend initiatief vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijke betrokkenheid. Het verdient de ondersteuning van de gemeente en maatschappelijke organisaties, als blijk van waardering voor alle veteranen. Zodat wij niet vergeten!